Wat achtergrond over Bold People

BOLD People is een bedrijf dat zich al bijna 20 jaar richt op het bemiddelen van young professionals en bedrijven, met een specialisatie in de bancaire sector. 

BOLD People biedt verschillende diensten aan, waaronder detachering, interim management, werving & selectie en executive search. Ze voegen waarde toe door middel van creatieve matches op basis van talenten en competenties, en door het bieden van zelf ontwikkelde opleidingen om kennis naadloos te laten aansluiten bij de behoeften van opdrachtgevers. 

BOLD People benadrukt dat gastvrijheid, plezier en het overtreffen van verwachtingen centraal staan, en dat hun strategie is gebaseerd op de kernwaarden van vertrouwen, ondernemerschap en geluk.

De Case

Door de verandering van het economische klimaat is de vraag naar bancaire medewerkers gestegen. Naar verwachting zal de vraag groter worden. 

Daarop inspelend zijn er diverse marketingcampagnes gestart voor de werving van nieuwe professionals voor de bancaire sector die begin 2023 kunnen instromen.

Met deze uitdaging zijn wij aan de slag gegaan

Hoe hebben we de lead generatie van Bold People weer laten vliegen?

Bij Smart Media Masters hanteren we de vliegwielmethode als fundament voor onze strategieën, gebaseerd op fundamentele fysische principes.

Het vliegwielconcept draait om drie kerncomponenten: draaisnelheid, wrijving en momentum. Draaisnelheid staat voor onze responsiviteit ten opzichte van markttrends en klantenservice. Onze methodologieën zijn gericht op het optimaliseren van deze snelheid.

Wrijving symboliseert de operationele uitdagingen die inherent zijn aan elk systeem. Onze aanpak is erop gericht om deze wrijving te minimaliseren voor een efficiëntere werking.

Het momentum van een draaiend vliegwiel komt overeen met klanttevredenheid in onze methode. Een positieve klantbeleving is cruciaal voor continue groei en vooruitgang.

De aanpak

Bij Smart Media Masters integreren we de principes van de ‘Vliegwiel methode’ in onze aanpak, waarbij we ons richten op drie cruciale fases: Attract, Engage en Delight.

In de ‘Attract’-fase richten we ons op het zichtbaar maken van kansen voor potentiële kandidaten, waarbij we de juiste boodschap overbrengen aan de juiste doelgroep.

Tijdens de ‘Engage’-fase gaan we dieper in op het opbouwen van een relatie met de kandidaat, door middel van gerichte communicatie en interactie.

In de ‘Delight’-fase streven we ernaar om de ervaring van de kandidaat te overtreffen, wat leidt tot tevredenheid en, op lange termijn, tot ambassadeurschap.

Samengevat, bij Smart Media Masters zetten we ons in voor een holistische benadering van recruitment, waarbij elke fase van de kandidaat-reis centraal staat in onze strategie.

 

Het resultaat

Voor BOLD People is het van belang geweest om via Meta voldoende leads binnen te halen voor de vacatures die zij willen vullen. Na ons gedegen onderzoek zijn we aan de slag gegaan met het opzetten van verschillende campagnes om leads mee binnen te halen. 

Uiteindelijk zijn we verantwoordelijk geweest voor 1.800 sollicitanten voor een gemiddeld bedrag van €10,32 per sollicitatie en de helft van de uiteindelijke plaatsingen. Erg mooie cijfers als je het ons vraagt!

Door middel van kwalificatievragen werd de prospect via WhatsApp direct vanuit de advertenties opgevolgd en werd er een check gedaan of deze voor de functie in aanmerking kwam of juist niet. Dit scheelde de recruiters van BOLD People enorm veel tijd, want hierdoor hoefden zij niet zelf contact te zoeken met de prospect, maar werd dit voor hun geautomatiseerd.